ஆசியா

5.பிலிப்பீன்ஸ், மத்தியக் கிழக்கில் ஆயர்கள் மாமன்றத் தயாரிப்புகள்

16tJ cyf Ma®fŸ khk‹w¤ jahÇ¥ò¡fË‹ KjšÃiy¥ gÂfis¤ Jt¡»it¤JŸs, ãÈ¥Õ‹Þ eh£o‹ f¤njhÈ¡f Ma®fŸ, nkŒ¥ò¥g m¿¡if tÊahf, jy¤âUmit g‰¿a ïU K¡»a Read More

4.இந்திய தலத்திருஅவையில் ஆயர்கள் மாமன்றத் தயாரிப்புகள்

“x‹¿izªJ gaz« nk‰bfhŸS« âUmit¡fhf: xU§»iz¥ò, g§nf‰ò, kiw¥g” v‹w jiy¥ãš, 2023« M©L m¡nlhgÇš t¤â¡fhÅš eilbgwÉU¡F« 16tJ cyf Ma®fŸ khk‹w¤ jahÇ¥ò¡fË‹ Read More

மியான்மார் நாட்டிற்கு செபங்கள் தேவை

மியான்மாரில் இராணுவத்தால் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு மற்றும், உயர் அரசு அதிகாரிகள் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கும் இவ்வேளையில், அந்நாட்டிற்காக, இறைவனை உருக்கமாக மன்றாடுமாறு, தலைநகர் யாங்கூன் துணை ஆயர் சா யோ ஹான்  Read More

சுலோவாக்கியா நாடு

சுலோவாக்கியா நாடு

சுலோவாக்கியா நாடு, ஐரோப்பாவின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. இதன் தலைநகரம் பிராத்திஸ்லாவா ஆகும். ஹங்கேரியின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் ஒன்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக சுலோவாக் மக்கள் இருந்தபோதிலும், அவர்கள் தங்கள் Read More

நவீன அடிமைத்தனத்திற்கு எதிராக ஆப்ரிக்க கிறிஸ்தவ சபைகள்

நவீன அடிமைத்தனத்திற்கு எதிராக ஆப்ரிக்க கிறிஸ்தவ சபைகள்

ஆப்ரிக்காவின் கானாவில் ஒன்றுகூடிய 14 ஆப்ரிக்க மதத்தலைவர்கள், நவீன அடிமைத்தனத்திற்கு எதிராக வெளியிடப்பட்ட ஒன்றிணைந்த அறிக்கையொன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

Read More

பெருந்தொற்றால் ஆஸ்திரேலியாவில் துன்புறும் புலம்பெயர்ந்தோர்

பெருந்தொற்றால் ஆஸ்திரேலியாவில் துன்புறும் புலம்பெயர்ந்தோர்

ஆஸ்திரேலியாவில் அடைக்கலம் தேடி புகுந்துள்ள மக்களுள் 55 விழுக்காட்டினர் இந்த கோவிட் ஆஸ்திரேலியாவில் அடைக்கலம் தேடும் மக்கள், அண்மைய கோவிட் Read More

photography

ஆப்கானிஸ்தானில் சிக்கியுள்ள 400 பேரைக் குறித்து கவலை

15

ஆப்கானிஸ்தானில் சிக்கியுள்ள 400 பேரைக் குறித்து கவலை

’அமைதியின் வேர்கள்’ (Roots of Peace) என்ற சமுதாய நல அமைப்பைச் சேர்ந்த 400க்கும் அதிகமான தன்னார்வத் தொண்டர்களை, ஆப்கானிஸ்தான் Read More

photography

பாகிஸ்தான் காரித்தாஸ், ஆப்கான் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு உதவத் தயார்

14

பாகிஸ்தான் காரித்தாஸ், ஆப்கான் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு உதவத் தயார்

பாகிஸ்தானுக்கும், ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையேயுள்ள எல்லைப் பகுதியைக் கடக்கும் ஆப்கான் மக்களின் எண்ணிக்கை, அண்மை நாள்களில் இருமடங்காகியுள்ளவேளை, ஆப்கான் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு உதவும் Read More

இளம் துறவிக்கு திருத்தந்தையின் சிறப்பு அனுமதியுடன் அருள்பொழிவு - 02.05.2021

இளம் துறவிக்கு திருத்தந்தையின் சிறப்பு அனுமதியுடன் அருள்பொழிவு

நைஜீரியா நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் துறவி, லிவீனியுஸ் எசோம்ச்சிந்நாமணி  அவர்களுக்கு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கிய ஒரு சிறப்பு அனுமதியை Read More