மூவேளை செப உரை

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“நோயில்பூசுதல் என்னும் திரு அருளடையாளம் மேலும் மேலும் நம் வாழ்வில் இரக்கம் மற்றும் நம்பிக்கையின் கண்ணுக்குத் தெரிகின்ற அடையாளமாக இருக்க வேண்டும். இது இறக்கும் தருவாயில் Read More

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

 “ஒருவரையொருவர் சகோதரர்களாக வரவேற்க இயேசு நமக்குக் கற்றுக் கொடுத்தார். ஆகவே, பிறரைத் திறந்த மனத்துடன் வரவேற்க அழைக்கப்படுகின்றோம். ஏனெனில், நாம் அனைவரும் ஒரே மனித குடும்பத்தின் Read More

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“மனிதகுலம் தற்போது ஒரு சவாலான ஆற்றல் மாற்றத்தை எதிர் கொள்கிறது; அம்மாற்றம் எவ்வகையிலும் மனித ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது. உண்மையில் நாம் தொழில்நுட்ப அதிகாரத்திற்குச் சரணடைகிறோமா? அல்லது Read More

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“நாம் திருவிவிலியம் வாசிக்கும்போது எந்தவித உணர்வுமின்றிப் பலமுறை வாசித்திருக்கலாம்; ஒருமுறை அதனை நம்பிக்கையோடு, இறைவேண்டலோடு வாசிக்கும் போது அந்தப் பகுதி ஒளியூட்டப்பட்டதாக, நாம் வாழும் சூழல்களின் Read More

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“விளையாட்டு வீரர்களே, உங்கள் வாழ்வு என்பது விளையாட்டுத் துறையையும் தாண்டியது. நீங்கள் ஆன்மிகத்தையும், மனித குணங்களையும் வளர்த்துக் கொள்வது முக்கியம். இவற்றின் வழியாக நீங்கள் நல்ல Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“அர்ப்பண வாழ்வுக்கு அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும், நல்ல பலனைத் தரும் வகையில் ஒவ்வொரு நாளும் இறையழைத்தல் என்ற வரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்; அது ஒவ்வொரு நாளும் Read More

கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் பணி செய்வதே இடுக்கமான வாயில்

கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் பணிபுரிவதன் வழியாக இடுக்கமான வாயில் வழியே வருந்தி நுழையுங்கள் என்றும், கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி விழுமியங்களின்படி வாழ்க்கையை சரிசெய்து கொண்டு மீட்பு பெற முயலுங்கள் என்றும் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“அன்னை மரியாவின் வாழ்வில் துயர் நிறைந்த வேளைகள் இருந்தன; இருளை நோக்கி நகர்ந்த நேரங்களும் இருந்திருக்கக்கூடும். ஆனால், அவர் எப்போதும் பணிவு என்னும் நற்பண்பிலிருந்து விலகவில்லை. Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“நற்செய்தியைப் படிப்பதும், அதனைத் தியானிப்பதும், அதுகுறித்து அமைதியாகச் செபிப்பதும், நல்ல வார்த்தைகளைச் சொல்வதும் கடினமான செயல்கள் அல்ல; நாம் அனைவரும் இதனை எளிதாகச் செய்ய முடியும்.”

Read More