மூவேளை செப உரை

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

 “இயேசு மத்தேயுவை அழைத்தவுடன், தனது நண்பர்களை மெசியாவைச் சந்திக்க அழைத்துச் சென்றது போல, பவுல் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவுடனான சந்திப்பிற்குப் பின் திருத்தூதராக மாறியது போல், இயேசுவின் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“தாழ்ச்சி ஒருவரைக் கடவுளுக்கும், உடன் வாழும் சகோதரர்களுக்கும் நெருக்கமானவர்களாக மாற்றும் திறன் கொண்டது. மேலும், புத்திசாலித்தனமான மற்றும் அமைதியான பணியாற்றும் திறன், கொடுப்பதை உன்னதமாக்குகிறது; பெறுவதை Read More

(நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள்,  மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்)

 “இயேசுவின் சீடர்களில் ஆண்களோடு சில பெண்களும் சீடர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் மிகச் சரியானவர்களோ, திறமையானவர்களோ, வானதூதர்களோ அல்லர்; மாறாக, அவர்கள் அனைவரும் வாழ்வின் தீமையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். Read More

(நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்)

“இந்த உலகத்தின் காரியங்கள், சீசருக்குச் சொந்தமானது என்றாலும், இவ்வுலகமும்-மனிதரும் கடவுளுக்குச் சொந்தமானவர்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.”

- அக்டோபர் 22, ஞாயிறு மூவேளை செபவுரை

“நாணயத்தில் Read More

(நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்)

“ஏழைகளின் வேதனை மற்றும் அழுகை, நம் சோம்பலில் இருந்து நம்மை எழுப்பி, நம் மனசாட்சிக்குச் சவால் விட வேண்டும். நீரை ஒரு போதும் வெறும் பொருளாகவோ, Read More

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“இயேசுவின் சிலுவையானது, நம்பிக்கையின் ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் அளவு கோலாக மாறுகிறது. திரு அவையின் வலிமை, உயிர், நம்பிக்கை, கிறிஸ்தவ பேறுபலன்கள் ஆகியவை அனைத்தும் சிலுவையிலிருந்தே வருகின்றன.”

- அக்டோபர் Read More

கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் பணி செய்வதே இடுக்கமான வாயில்

கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் பணிபுரிவதன் வழியாக இடுக்கமான வாயில் வழியே வருந்தி நுழையுங்கள் என்றும், கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி விழுமியங்களின்படி வாழ்க்கையை சரிசெய்து கொண்டு மீட்பு பெற முயலுங்கள் என்றும் Read More

(நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்)

“செவிமடுத்தல், புரிந்துகொள்ளல், இறை விருப்பத்தை நடைமுறைக்குக் கொணரல் என்பவைகளை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதே, ஒருங்கிணைந்த பயணத்தின் அடிப்படை உண்மையில் காணப்படும் கருப்பொருள்.”

- அக்டோபர் 4, Read More

(நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்)

“நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் கடவுள் திருமுகத்தின் பிரதிபலிப்பு என்று நம்பிக்கை கொண்டால் உலகம் மாறும். துன்புறும் அவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஒவ்வொருவரின் துன்பத்திலும், வெரோணிக்கா Read More