ஆன்மிகம்

நம்பிக்கையூட்டும் திருவருகைக் காலம்

மாரனாத்தா

கிறிஸ்து பிறப்பு தயாரிப்புக்காலத்தை திரு அவை இலத்தீன் மொழியில் “அத்வென்திஸ்” என்று குறிப்பிடுகின்றது. அதாவது ‘வருதல்’ என்றுப் பொருள். ஆண்டவரின் மறுவருகையை திருத்தூதர் புனித பவுல் “மாரனாத்தா” Read More

தாவீது

“நானும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன்” (திபா 23:6)

“நான் ஆண்டவரிடம் ஒரு விண்ணப்பம் செய்தேன்; அதையே நான் நாடித் தேடுவேன்; ஆண்டவரின் இல்லத்தில் என் வாழ்நாள் எல்லாம் Read More

சிறைப்பணி ஞாயிறு

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிரபராதியாக இருந்து, மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு, மனிதரால் அவமான சின்னமாக கருதப்பட்ட சிலுவையில், ஏற்றிக்கொல்லப்பட்ட நமது நாதர் கிறிஸ்துவின் அறைக்கூவலை ஏற்று, செயல்பட்டுக் Read More