அன்பிய வழிகாட்டி

மையப்பொருள் : அபூர்வ சந்திப்புகள்

தொடக்கப்பாடல் : உன்னில் நான் ஒன்றாக (அ) வேறுபாடல்

தொடக்க இறைவேண்டல்: அபூர்வ சந்திப்புகளால் எங்கள் வாழ்வை அர்த்தமுள்ளதாக்கும் அன்புமிக்க வானகத் தந்தையே! உமது அருள் வளத்தால் எம்மை Read More

மையப்பொருள் : வாழ்வு தரும் வாய்ச் சொல்

தொடக்கப்பாடல் : வார்த்தையிலே வழிநடப்போம் (21) வேறுபாடல்

தொடக்க இறைவேண்டல்: சோதனைகளை அனுமதித்து அவற்றைச் சாதனைகளாக மாற்ற எமக்குத் துணைநிற்கும் விண்ணகத்தந்தையே! உம் வார்த்தைக்குக் காத்திருக்கின்றோம். சோதனைகளை அனுபவித்து, Read More

மையப்பொருள் : பேருவகை கொள்ளுங்கள்!

தொடக்கப்பாடல் : ஆனந்த மழையில் நானிலம் மகிழ (இறை அலைகள் - பாடல்  358)

தொடக்க இறைவேண்டல்: பரிவுள்ளத்தாலும், படைப்பாற்றலாலும் எம்மைப் பராமரித்து வருகின்ற எங்கள் விண்ணகத் தந்தையே! Read More

தயக்கமின்றி ஏற்றுக்கொள்வோம்!

தொடக்கப்பாடல் : “இறைமனித சங்கமம் நிகழும் இடமிது” இறை அலைகள் பக்.65 (அ) வேறுபாடல்

தொடக்க இறைவேண்டல்

அன்புடன் ஏற்று எம்மை அரவணைத்துக் காக்கும் விண்ணகத் தந்தையே! உம்மைப் புகழ்ந்து Read More

தொடக்கப் பாடல் : ஆண்டுக்கு ஒருமுறை வருகிறது திருவருகைக் காலம் (அல்லது பொருத்தமான பாடல்)

தொடக்க இறை வேண்டல்

மீட்பினுக்கு வாக்களித்து, ஏற்ற வேளையில் உமது வல்லமை செயல்களை வெளிப்படுத்தி, வாக்குறுதி மக்களை வழிநடத்தி வந்த வானகத் தந்தையே, உம்மைப் போற்றுகின்றோம். தந்தையின் புனித Read More

மையப்பொருள் : நம்பிக்கையே உன் விலை என்ன?

தொடக்க இறைவேண்டல்

அன்பினைப் பொழிந்து அரவணைத்துக் காக்கும் விண்ணகத் தந்தையே இறைவா! உம் புகழைப் பறைசாற்றுகின்றோம். நம்பினோருக்கு நலமளித்து, நாள்தோறும் இறையாட்சியை அடையாளப்படுத்தும் இயேசுவே இறைவா! உம் புகழைப் Read More

தொடக்கப் பாடல் : இயேசுவே உந்தன் வார்த்தையால் வாழ்வு வளம் பெறுமே...

தொடக்க இறை வேண்டல்

எங்கும் நிறைந்து, எல்லா நலன்களையும் வழங்கும் இனிய வானகத் தந்தையே! சிலுவை வழியே இந்த ஜெகத்தினையே மீட்ட இனிய இயேசுவே செல்லும் வழிக்குத் துணையாய் Read More

தொடக்கப் பாடல் : என் இதய தெய்வமே என்னில் எழுந்து வா! (அ) வேறு பொருத்தமான பாடல்

தொடக்க இறைவேண்டல் : ஞானத்தின் ஊற்றாகிய விண்ணகத்தந்தையே, உம்மை எங்களது மனம், உடல், ஆவி ஆகியவற்றால் போற்றி மகிழ்கின்றோம். உறவின் ஊற்றும் உண்மையின் நாற்றுமான உன்னதர் இயேசுவே Read More

தொடக்கப் பாடல்: வழிகாட்டும் என் தெய்வமே (அ) பொருத்தமான பாடல்

தொடக்க இறை வேண்டல்: எமக்கு எது தேவையெனத் தெரிந்து வழங்கிவரும் விண்ணகத் தந்தையே, உமக்கு எமது நன்றியோடு கூடிய புகழ்ச்சியைச் சமர்ப்பிக்கின்றோம். எம் வாழ்நாள் மாதிரியாக விளங்கும் Read More