புனிதர்கள்

அலெக்ஸாந்திரியா நகர் புனித கேத்தரீன்

புனித கேத்தரின் 282 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். தனது கன்னிமைக்கு கலங்கம் ஏற்படாமல் தூயவராக வாழ்ந்தார். திருமண ஏற்பாடு செய்த பெற்றோரிடம், அரசராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நான் Read More

புனித ஆன்ட்ரூ குங் லாக்

புனித ஆன்ட்ரூ குங் லாக் வியட்நாமில் 1795 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். கிறிஸ்துவை அரசராக ஏற்றுக்கொண்டு, திருமுழுக்கு பெற்றார். இத்தருணம் பேரரசன் மினங் மான்ங் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்தி, Read More

புனித கொலும்பானுஸ்

புனித கொலும்பானுஸ் அயர்லாந்தில் 540 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். கொலும்பானுஸ் என்றால், “வெள்ளைப் புறா” என்பது பொருள். நற்பண்புகளில் சிறந்து, கிறிஸ்துவுக்கு வாழ்வை அர்ப்பணித்து, இறைவிருப்பத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து, Read More

புனித செசிலியா

புனித செசிலியா உரோமை நகரில் 2 ஆம் நூற்றாண்டு பிறந்தார். இறையன்பில் வளர்ந்து, செபம் செய்வதில் ஆனந்தம் அடைந்தார். நற்பண்பிலும், தூய்மையிலும் சிறந்து இறைவனை மாட்சிப்படுத்தி, தனது Read More

புனித முதலாம் ஜெலாசியஸ்

புனித முதலாம் ஜெலாசியஸ் ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்து, உரோமை குடிமகனாக வாழ்ந்தார். உரோமை ஆலயத்தில் தலைமை திருத்தொண்டராகப் பணியாற்றினார். திருத்தந்தையர்களுக்கு உதவியாக பணி செய்தார். 492 ஆம் ஆண்டு, Read More

வாலுவா நகர் புனித ஃபெலிக்ஸ்

வாலுவா நகர் புனித ஃபெலிக்ஸ் 1127 ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் 16 ஆம் நாள் பிறந்தார். செல்வந்தக் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும், ஏழ்மையை பின்பற்றி, ஏழைகளை அன்பு செய்தார். Read More

புனித லாரன்ஸ் ஓ டூல்

அயர்லாந்தில் முர்செர்டாக் என்பவரின் 4வது மகனாக 1128 இல் பிறந்தார். அரண்மனையில் பணிபுரிந்த லாரன்ஸின் தந்தை, மன்னருக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்படவிருந்த போது, முர்செர்டாக் Read More

புனித ரோஸ் பிலிப்பைன் துசேசன்

புனித ரோஸ் பிலிப்பைன் துசேசன் பிரான்ஸ் நாட்டில் 1769 ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 29 ஆம் நாள் பிறந்தார். கிறிஸ்துவின்மீது தணியாத தாகம்கொண்டார். பிரெஞ்சு புரட்சியின்போது, சுரங்களில் Read More

ஹங்கேரி புனித எலிசபெத்

புனித எலிசபெத் ஹங்கேரியில் 1207 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். துருக்கியா நாட்டு ஹெர்மான் அரசருக்கு 4 ஆம் வயதில் திருமண நிச்சயம் செய்யப்பட்டது. திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்தபோது, Read More