புனிதர்கள்

புனித பீட்டர் தமியான்

புனித பீட்டர் தமியான் 1007 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். அன்பையும், அரவணைப்பும் அன்னை மரியாவிடமிருந்து பெற்றார். பக்தியும், அறிவும், நற்குணமும் கொண்ட தமியான் ஏழைகளை அன்பு செய்து, Read More

அருளாளர்கள் பிரான்சிஸ் & ஜெசிந்தா

புனித பிரான்சிஸ் மற்றும் ஜெசிந்தா போர்ச்சுக்கல் நாட்டில் பாத்திமா நகருக்கு அருகில் அல்ஜஸ்ட்ரல் கிராமத்தில் பிறந்தனர். குடும்ப செபத்தில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றார்கள். நற்செயல்களையும், ஒழுக்கத்தையும், ஆன்மீகத்தையும் பெற்றோரிடமிருந்து Read More

புனித கான்ராட்

புனித கான்ராட் வட இத்தாலியில் 1290 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். நற்பண்பும், பக்தியும், பாசமும் மிகுந்தவராக வளர்ந்தார். ஆன்மீக காரியங்களிலும், வேட்டையாடுவதிலும் ஆர்வமுடையவர். ஒருமுறை விலங்கு ஒன்று Read More

புனித வனத்துப் பவுல்

புனித வனத்துப் பவுல் எகிப்து நாட்டில் 229 இல் பிறந்தார். அன்பிலும், அறிவிலும், பக்தியிலும் சிறந்து விளங்கினார். 15 ஆம் வயதில் பெற்றோரை இழந்தபோது, இறைவனிடம் தஞ்சம் Read More

புனித ஹிலாரி

புனி ஹிலாரி பிரான்ஸ் நாட்டில் 250 ஆம் ஆண்டு, வேற்று கடவுளை வணங்கிய பெற்றோருக்கு பிறந்தார். கிறிஸ்துவுக்கு தன்னை அர்ப்பணம் செய்தார். அரசருக்கு எதிராக பேசியதால் நாடு Read More

புனித பெனடிக்ட் பிஸ்கோப்

புனித பெனடிக்ட் பிஸ்கோப் 628 ஆம் ஆண்டு, இங்கிலாந்தில் உயர் குடியில் பிறந்தார். அறிவாற்றல் மிகுந்த பெனடிக்ட் ஓஸ்வே அரண்மனையில் புகழ் மிக்க அமைச்சராக பணி செய்தார். Read More

புனித அடிலெய்ட்

புனித அடிலெய்ட் 931 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். 16 ஆம் வயதில் லொதேயரை திருமணம் செய்தார். ஒரு குழந்தைக்கு தாயானபோது, கணவனை இழந்தார். பெரென்கர் அரசர் தன் Read More

புனித மரிய கிராசிஃபிசா தி ரோசா

புனித மரிய கிராசிஃபிசா தி ரோசா இத்தாலியில் 1813 ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் 6 ஆம் நாள் பிறந்தார். தனது 10 ஆம்  வயதில் தாயை இழந்தபோது, Read More

தூய அமல அன்னை

பேறுபெற்ற கன்னி மரியா கருவான முதல் நொடியிலிருந்தே, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய தனிப்பட்ட அருளாலும், சலுகையாலும், மனித குலத்தின் மீட்பராம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பேறுபலன்களை முன்னிட்டுச் சென்மப் Read More