குழந்தைகள் பகுதி

ஊரடங்கும்குழந்தை திருமணங்களும்

ஊரடங்கும்குழந்தை திருமணங்களும்

ஜெசிந்தா ஜான்சன்

கொரோனா பெருந்தொற்று ஊரடங்கு காலத்தில் அடித்தட்டு மக்களின் பொருளாதார நிலை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. வாழ்வாதாரமின்றி அவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். மாணவர்களும் படிக்கும் மனநிலை Read More

photography

“கிறிஸ்மஸ் குடிலை பார்க்கும்போது

“கிறிஸ்மஸ் குடிலை பார்க்கும்போது, நாம், குழந்தைபோன்று சிறியவர்களாக மாறுகிறோம், மற்றும், கடவுள் இந்த உலகத்திற்கு வந்து நம்மில் மறுபிறப்படைய விரும்புகின்ற, திகைக்க வைக்கும் வழியின் வியப்பில் நம்மை Read More

photography

அன்புக் குழந்தைகளே!

அன்புக் குழந்தைகளே! பொதுக்காலம் 24 ஆம் ஞாயிறான இன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள  மத்தேயு நற்செய்தியில் ‘மன்னிப்பு‘ என்ற உயரிய பண்பு அழகாகவலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  இன்றைய நற்செய்தி யில் தமக்கு எதிராகக் குற்றம்செய்தோரை Read More

ONLINE VBS - GROUP 1 - DAY 9 (FINAL DAY) : பேதுரு

VIDEO CLASSS OF THE DAY :  பேதுரு

VIDEO CLASS FOR THIS DAY- WATCH AND LEARN

SAINT OF THE DAY

SAINT OF Read More

ONLINE VBS - GROUP 2 - DAY 9 (FINAL DAY): சவுலின் அழைப்பு

VIDEO CLASSS OF THE DAY :  சவுலின் அழைப்பு

VIDEO CLASS FOR THIS DAY- WATCH AND LEARN

SAINT OF THE DAY

SAINT O Read More

ONLINE VBS - GROUP 3 - DAY 9 (FINAL DAY) : அருள் வாழ்வின் அடித்தளங்கள்

VIDEO CLASSS OF THE DAY :  அருள் வாழ்வின் அடித்தளங்கள்

VIDEO CLASS FOR THIS DAY- WATCH AND LEARN

SAINT OF THE DAY

SAINT Read More

ONLINE VBS - GROUP 4 - DAY 9 (Final Day): திருவெளிப்பாட்டில் அன்னை மரியா

VIDEO CLASSS OF THE DAY :  திருவெளிப்பாட்டில் அன்னை மரியா

VIDEO CLASS FOR THIS DAY- WATCH AND LEARN

SAINT OF THE DAY

SAINT Read More

ONLINE VBS - GROUP 1 - DAY 8: யூதித்து

VIDEO CLASSS OF THE DAY :  யூதித்து

VIDEO CLASS FOR THIS DAY- WATCH AND LEARN

SAINT OF THE DAY

SAINT OF Read More

ONLINE VBS - GROUP 2 - DAY 8: முதல் சீடர்களின் அழைப்பு

VIDEO CLASSS OF THE DAY :  முதல் சீடர்களின் அழைப்பு

VIDEO CLASS FOR THIS DAY- WATCH AND LEARN

SAINT OF THE DAY

SAINT Read More