ஆன்மீகம்

photography

உயிர்த்த ஆண்டவரின் பாதையில்...  ஒரு விசுவாசத் தேடல் - 11.04.2021

உயிர்த்த ஆண்டவரின் பாதையில்...  ஒரு விசுவாசத் தேடல் - அருள்முனைவர். ஜோமிக்ஸ், பாளை

முன்னுரை “கிறிஸ்துவையும் அவர் தம் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அறிய விரும்புகிறேன்... அப்பொழுதுதான் நானும் இறந்தோருடன் உயிர்தெழ இயலும்.” Read More

புறணி பேசாமல், நகைச்சுவை உணர்வுடன் வாழ...

புறணி பேசாமல், நகைச்சுவை உணர்வுடன் வாழ...

பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி  அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்வை மேற்கொண்டோரின் உலக நாள் சிறப்பிக்கப்பட்ட வேளையில், இருபால் துறவியர், மிகக்குறைவான எண்ணிக்கையில் Read More

திருப்பலி சடங்குகளில் பெண்களுக்கு புதிய அங்கீகாரம்

திருப்பலி சடங்குகளில் பெண்களுக்கு புதிய அங்கீகாரம் திருப்பலி வாசகங்களை வாசிப்பதற்கும், திருப்பலிகளில் அருள்பணியாளர்களுக்கு உதவுதற்கும், பெண்களுக்கு கூடுதல் உரிமைகளை வழங்க வழிசெய்யும், Motu Proprio எனும் சுயவிருப்பத்தின் பேரிலான Read More

புதன் மறைக்கல்வியுரை - புகழுரையின் இறைவேண்டல்

புதன் மறைக்கல்வியுரை - புகழுரையின் இறைவேண்டல் கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காரணமாக இவ்வாரமும் இறைவேண்டல் குறித்த தன் புதன் மறைக்கல்வி உரையை ’புகழுரையின் இறைவேண்டல்’ என்ற தலைப்பில் நூலக அறையிலிருந்தே Read More

“அன்பின் மகிழ்வு” குடும்ப ஆண்டின் முக்கியத்துவம்

குடும்ப ஆண்டு 2021 “அன்பின் மகிழ்வு” குடும்ப ஆண்டின் முக்கியத்துவம்

ஓர் ஆணுக்கும், ஒரு பெண்ணுக்கும் இடையேயுள்ள திருமணஉறவு, சமுதாயம் முழுவதற்கும், ஓர் அடிப்படை ஆதாரமாக உள்ளது என்று, திருப்பீட Read More

இயேசுவின் சீடர்கள், கடவுளுக்கும், அயலவருக்கும் தொண்டுபுரிய...

இயேசுவின் சீடர்கள், கடவுளுக்கும், அயலவருக்கும் தொண்டுபுரிய... சிலுவையைத் தூக்கிக்கொண்டு செல்வது என்பது, இயேசுவின் எடுத்துக்காட்டை பின்பற்றி, கடவுளுக்கும், அயலாருக்கும் பணியாற்றுவதில் வாழ்வைச் செலவழிப்ப தாகும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் Read More

தமிழ் மண் ஈன்ற மறைச்சாட்சி

உதயகிரியில் கோட்டை கட்டுதல் வேணாட்டு மன்னர் ஆணைப்படி போர் முறைகளையும், ஆயுதங்களையும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் முறையில் தயார் செய்ய டிலனாய் இடம் தேர்வு செய்தார். தக்கலை நகரத்தினுள் அமைந்த Read More

மாஃபியா குற்றக்கும்பல்களிலிருந்து விடுதலையளிக்க... உலகளாவிய மரியா பாப்பிறை நிறுவனம் (PAMI) முயற்சி

மாஃபியா குற்றக்கும்பல்களிலிருந்து விடுதலையளிக்க... உலகளாவிய மரியா பாப்பிறை நிறுவனம் (PAMI) முயற்சி மாஃபியா குற்றக்கும்பல்கள், தங்களின் செல்வாக்கையும், ஆதிக்கத்தையும் வலுப்படுத்த, அன்னை மரியா பக்தி முயற்சிகளைப் பயன்படுத்து வதை Read More

மொசாம்பிக் ஆயருக்கு திருத்தந்தையின் ஆறுதல் தொலைப்பேசி அழைப்பு

மொசாம்பிக் நாட்டில் கடுமையாய்ப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காபோ டெல்காடோ  மாநிலத்தில் மேய்ப்புப்பணியாற்றும் பெம்பா மறைமாவட்ட ஆயர் லூயிஸ் பெர்னான்டோ லிஸ்போவா அவர் களை, எதிர்பாராத நேரத்தில், திருத் தந்தை Read More